Stosowanie CBD w terapii nowotworowej

Stosowanie CBD w terapii nowotworowej

 

Nowotwory są drugą, zaraz po chorobach układu krążenia przyczyną zgonów w Polsce. Choroba w swoim przebiegu definiowana jest jako niekontrolowana proliferacja komórek w pewnej części ciała, przez którą komórki te w końcu stają się złośliwe i atakują pobliskie tkanki. Na początku 2020 roku liczba zachorowań na raka wyniosła w Polsce prawie milion osób, z czego prawie 100 tysięcy umarło. Zatem ciągle jest aktualne pytanie, co może pomóc chorym na raka. Czasem też nie chodzi o sam lek, ale o zniwelowanie ubocznych skutków terapii. Zapraszamy do lektury!

 

Stosowanie kanabidiolu w postaci ekstraktu, lub oleju CBD przyciągnęło w ostatnich latach dużą uwagę lekarzy i pacjentów, dzięki ich potencjalnym właściwościom terapeutycznym. Prowadzonych jest dużo badań, które tworzą coraz wyraźniejszy obraz potencjału olejków CBD.

 

Jak podejść racjonalnie do stosowania CBD ?

Kannabidiol (CBD) to fitokannabinoid bez aktywności psychoaktywnej, który działa poprzez modulację w układzie endokannabinoidowym. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo często można znaleźć artykuły lub publikacje sugerujące, że stosowanie kannabinoidów, zwłaszcza CBD, ma zdolność „leczenia chorób nowotworowych”. Takie nagłówki mogą budzić zainteresowanie, ale mogą też wprowadzać w błąd czytelników o postępach badań i stosowaniu tych związków. Do częstych błędów należy przeszacowanie wyników, błędna interpretacja lub pominięcie kluczowych informacji.

Dlatego niezwykle ważna jest analiza zarówno treści, jak i źródeł tych raportów, a tym samym oddzielenie „dziennikarskich kaczek” od istotnych i cennych informacji.

Badania eksperymentalne

Warto sprawdzić kontekst przeprowadzonych badań i warunki w jakich wykorzystano olej CBD. Istnieje wiele raportów z analiz terapii z wykorzystaniem zwierząt, takich jak myszy, szczury i bardziej złożonych ssaków, a także komórek nowotworowych in vitro. Te badania faktycznie udowadniają takie właściwości CBD, takie jak zmniejszenie proliferacji komórek nowotworowych, indukcja apoptozy (śmierć komórki) i ingerencja w proces przerzutów. Wyniki te są dość zachęcające, jednak należy pamiętać, że ludzie są bardziej złożeni, zarówno molekularnie, jak i genetycznie.

Jedne z pierwszych badań analizujących działania przeciwnowotworowe kananabinoidów przeprowadził Profesor Guzmán z Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Głównym ich celem było przeanalizowanie działania przeciwnowotworowego kannabinoidów u pacjentów z glejakiem zaawansowanym. U ośmiu na dziewięciu pacjentów podawanie CBD wykazało zmniejszenie tempa wzrostu guza. Warto zauważyć, że podczas opracowywania tego badania nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych.

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, iż CBD ma działanie przeciwnowotworowe. Dowodzą tego zarówno badania in vitro, jak i in vivo. W badaniach na zwierzętach wykazano że kannabinoidy hamują rozrost guza, indukują apoptozę komórek nowotworowych, hamują angiogenezę i zmniejszają rozsiew.

Mimo to, wielu lekarzy nadal postrzega kannabinoidy jako narkotyki, których nie należy używać, bo uzależniają. Ogranicza to w konsekwencji kolejne badania, brak bowiem komercyjnego zainteresowania naturalnymi składnikami.

Konwencjonalne leczenie raka zwykle obejmuje kilka różnych, prowadzonych równoczesnych metod leczenia Czasami zdarza się, że pacjent otrzymuje tylko jedną linię leczenia. Najczęstsze stosuje się chemioterapię, radioterapię, immunoterapię, a czasem także terapię hormonalną. W kolejnych etapach, zwykle stosuje się leczenie wtórne w celu kontrolowania efektów pierwszej linii leczenia.

To pewne: CBD przeciwdziała ubocznym skutkom terapii przeciw nowotworowej

 

Częstymi skutkami ubocznymi terapii przeciwnowotworowej są nudności, utrata masy ciała, zmęczenie, niedokrwistość i infekcja. W przeważającej części leczenie kannabinoidami ma na celu wyeliminowanie tych działań niepożądanych, a tym samym poprawę jakości życia pacjentów.

Warto zwrócić uwagę, że lekarze otrzymują szereg nieformalnych informacji, od pacjentów i członków ich rodziny potwierdzające skuteczność wyciągów i olejków CBD w zmniejszaniu i kontrolowaniu działań niepożądanych. Udokumentowano między innymi powrót apetytu i przyrost masy ciała, znaczne zmniejszenie bólu, ustanie wypadania włosów, uspokojenie nudności, zaburzeń snu, poprawy ogólnego dyskomfortu.

Choć wiele mówi się o potencjale CBD w leczeniu raka, to jednak społeczność naukowa nie osiąga wciąż konsensusu. Wielu lekarzy jest pewna możliwości CBD co do kontrolowania skutków ubocznych terapii przeciwnowotworowej, istnieją jednak kontrowersje dotyczące tego, czy może ona zmniejszyć guz

 

Niewątpliwie potrzeba wielu badań, ale tak, jak wspominane było już wcześniej, nikt nie wyklucza ogromnego potencjału leczniczego CBD, które może być zastosowane w terapii przeciwnowotworowej.

 

 


Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem