KRÓTKI PRZEWODNIK PO UKŁADZIE ENDOKANNABINOIDOWYM

KRÓTKI PRZEWODNIK PO UKŁADZIE ENDOKANNABINOIDOWYM

 Zapewne wszyscy mieliśmy w szkole lekcje biologii i każdy z nas powinien pamiętać naukę o fizjologii człowieka. Uczyliśmy się o układzie oddechowym, rozrodczym, krążenia, wydalniczym, pokarmowym, ale czy ktoś z nas kiedykolwiek słyszał o układzie endokannabinoidowym? Najprawdopodobniej nie i jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ układ ten, niesłusznie, jest bardzo niedoceniany w nauce o ludzkim organizmie. Czym więc jest układ endokannabinoidowy? Zapraszamy do lektury!

 

DZIAŁANIE UKŁADU ENDOKANNABINOIDOWEGO

    Z biologicznego punktu widzenia jest to system organizmu biorący udział w wielu fizjologicznych procesach, między innymi regulacji gospodarki energetycznej, regulacji powiązań neurohormonalnych, neuroimmunologicznych, aktywności motorycznej, nastroju, motywacji, głodu i sytości, użytkowania energii oraz kontroli metabolizmu lipidów i węglowodanów. Układ ten działa przez wpływ ośrodkowy na podwzgórzowe i mezolimbiczne neurony regulujące łaknienie, a także obwodowy, wpływając na czynność adipocytów, hepatocytów i endokrynnej części trzustki.

 

    W układzie endokannabidoinowym obecne są receptory CB1 (zlokalizowane głównie w mózgu) i CB2(zlokalizowane głównie w układzie odpornościowym). Receptory te znajdują się niemalże na całej powierzchni ludzkiego organizmu. Gdy receptory kannabinoidowe ulegają stymulacji, możemy zaobserwować szereg procesów fizjologicznych. Stymulując receptory CB1 możemy zauważyć takie zmiany jak:

- uczucie łaknienia

- zwiększenie bilansu energetycznego

- ulgę w mdłościach i wymiotach

- działanie przeciwbólowe oraz uspokajające

- obniżone ciśnienie śródgałkowe

- zwiększona wydajność i efektywność pracy umysłowej

- poprawienie jakości snu

CBD, czyli substancja stymulująca układ endokannabidoinowy, nie ma bezpośredniego wpływu na wyżej wymienione receptory, ale pośrednio jest w stanie dokonać niezaobserwowanych dotąd zjawisk, dlatego też jego działanie wciąż jest obiektem wielu badań naukowych.

 

SUBSTANCJE KANNABIDOIDOWE

    Substancje i związki chemiczne wprowadzane do organizmu ludzkiego mogą spotkać się w dwojakim odebraniem ich przez ciało. W zależności od odbioru substancji, możemy zakwalifikować substancję jako agonistę, antagonistę bądź odwrotną agonistę. Kiedy ligand przyłącza się do koniuszka aktywnego receptora, dany związek chemiczny ma możliwość pobudzenia synapsy znajdującej się na końcu tego receptora, by zachować ciągłość przesyłania sygnału elektrycznego.

 

Związki, u których odnotowujemy wyżej opisane działanie nazywane są agonistami. Substancje, które kwalifikowane są jako posiadające działanie agonistyczne, zaliczają się do najbardziej prymitywnej formy oddziaływania. Istnieje też proces z odnotowanym działaniem odwrotnym do wyżej opisanego. Substancje zwane antagonistami są przeciwieństwem agonistów, zaś ich zadaniem jest blokowanie działania receptora w momencie zetknięcia się cząsteczki substancji antagonistycznej z receptorem

 

Ostatnią grupą są odwrotni agoniści, czyli substancje, które przyłączają się w sposób identyczny do agonistów, lecz ich działanie jest zupełnie odwrotne.  Ludzki organizm samodzielnie wytwarza endokannabinoidy, które są substancjami samodzielnie stymulującymi receptory kannabinoidowe. Do fito-kannabinoidów możemy zaliczyć na przykład CBD, czyli substancję z odnotowanym analogicznym działaniem do endokannabidoidów. Jedyna różnica między nimi jest taka, że fito-kannabinoidy są pochodzenia roślinnego.

 

CBD - PRZEPIS NA DŁUGOWIECZNOŚĆ?

    Warunkiem poprawnego funkcjonowania organizmu jest sprawnie działający system endokannabinionowy. Warunek ten jest niezbędny na każdym etapie życia: od transplantacji zarodka w macicy, poprzez rozwój psychofizyczny aż po zachowanie jak najlepszej sprawności w podeszłym wieku. W przeciwieństwie do innych substancji, mamy tutaj do czynienia z odwróconym procesem tolerancji. Jeżeli dana osoba będzie regularnie przyjmować środki nasenne, po pewnym czasie jej organizm wykształci pewien próg tolerancji na dany medykament.

 

Wiąże się to z tym, że organizm będzie domagał się coraz większej ilości danego środka, zaś naturalne procesy, w tym wypadku, odpowiadające za zasypianie, zostaną zaburzone i nie będą wykonywane poprawnie bez stymulacji za pomocą środków nasennych. W przypadku kannabinoidów sprawa ma się nieco inaczej. Człowiek, który regularnie przyjmuje niewielkie dawki CBD, pobudza swój organizm do wytwarzania endokannabidoidów. Skutkuje to wyższą odpornością na czynniki zewnętrzne i zdolnością szybszej rekonwalescencji organizmu.

 

NADZIEJA TKWIĄCA W KONOPIACH?

    Ludzki organizm nie zawsze produkuje wystarczającą ilość endokannabidoidów do tego, by pokonać pewne dolegliwości. Dlatego właśnie istotne jest żeby zacząć stosować niewielkie dawki fito-kannabidoidów, które pobudzą organizm do samodzielnego produkowania endokannabidoidów. CBD może być przełomem dla szeroko pojętej medycyny, gdyż jej właściwości wykazują spektakularne działanie w niemalże każdym fragmencie ludzkiego organizmu.

 

Być może jest to perspektywa dla osób chorujących przewlekle, bowiem najnowsze badania wykazują korzystny wpływ CBD w leczeniu choroby Parkinsona oraz epilepsji lekoopornej. W przypadku padaczki problemem jest powstawanie nowych neuroprzekaźników, które powodują wyładowania elektryczne w neuronach ośrodkowego układu nerwowego. Kannabinoidy są w stanie osłabić, a nawet zahamować nadmierne wytwarzanie się neuroprzekaźników.  Zastosowanie kannabidiolu może umożliwić ludzkości zwalczanie barier, które dotychczas były dla nas niemożliwe do pokonania.


Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem